top of page

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

 

Đổi hàng:

 

Cho phép đổi sản phẩm miễn phí.

Sản phẩm phải được bảo quản kỹ, không bóp mép, không có dấu hiệu bị bóc, mở hộp.

Thời hạn đổi hàng là 05 ngày – kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm.

giao hang

Trả hàng

Lý do chủ quan từ khách hàng: Khách hàng đem hàng đến địa chỉ công ty để trả lại, Rainbow Pharma sẽ hoàn trả 90% giá trị hàng hóa cho khách.

Lý do sản phẩm lỗi từ Rainbow: Rainbow Pharma tiến hành đổi/trả miễn phí cho khách hàng.

Sản phẩm phải được bảo quản kỹ, không bóp mép, không có dấu hiệu bị bóc, mở hộp.

 

Thời hạn đổi hàng là 05 ngày – kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm.

 

Hotline

0833-360-360

social-06-06.png
social-02.png
bottom of page