top of page

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Colostrum
Medcare

Hộp 20 ống

Trẻ em biếng ăn, chậm lớn, gầy yếu, hấp thu kém
Người mới ốm dậy, đang trong thời kỳ dưỡng bệnh cần tăng cường sức khoẻ

v1-04.jpg
colostrum medcare
83e17c4eb45b7105284a.jpg
social-06-06.png
social-02.png
bottom of page