top of page

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Med Thymo Care 

Hộp 20 ống

Bổ sung Lysine, Thymomodulin

& vitamin cho cơ thể
Hỗ trợ tăng cường tiêu hoá,

giúp ăn ngon

v1-07.jpg
med thymo care
f94f18e3d0f615a84ce7.jpg
social-06-06.png
social-02.png
bottom of page