top of page
Icebergs
cover face-01.jpg

SẢN PHẨM MEDCARE

line-01.png

Dành cho phụ nữ

sp MC-01-03.jpg

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

VITAMIN E ĐỎ

Giá: Liên hệ

Hộp 30 viên

Untitled-1-04.jpg

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

LADY LOVE'S

Giá: Liên hệ

Hộp 30 viên

Untitled-1-03.jpg

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

BEAUTY SPA

Giá: Liên hệ

2 Chai x 30 viên

Untitled-1-05.jpg

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

BLACK HAIR SILK

Giá: Liên hệ

Hộp 30 viên

line-01.png

Dành cho trẻ em

v1-07-01.jpg

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

MED THYMO CARE

Giá: Liên hệ

Hộp 20 ống

medacare 1-02.jpg

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

COLOSTRUM 

Giá: Liên hệ

Hộp 20 ống

medacare 1-04.jpg

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

MEDCARE ZINC

Giá: Liên hệ

Hộp 20 ống

medacare 1-06.jpg

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

CANXI NANO MC

Giá: Liên hệ

Hộp 20 ống

line-01.png

Dành cho gia đình

medacare 2-03.jpg

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

MED BONE CARE

Giá: Liên hệ

Hộp 30 viên

medacare 2-01.jpg

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

MED BRAIN CARE

Giá: Liên hệ

Hộp 100 viên

probiotic med care.jpg

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

PROBIOTIC

Giá: Liên hệ

Hộp 30 viên

med melain.jpg

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

MED MELAIN

Giá: Liên hệ

Hộp 100 viên

social-06-06.png
social-02.png
bottom of page