TUYỂN DỤNG

Vì chúng tôi hiểu rằng một công ty thành công là một công ty phát huy được tối đa tiềm năng của từng nhân viên. Chính vì vậy, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến sự hội nhập và khả năng tự phát triển của mọi thành viên trong công ty.

“Hãy thể hiện sự độc đáo như bạn vốn có”

Yêu cầu

- Tốt nghiệp ngành Y - Dược.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm.

- Năng động, yêu thích công việc kinh doanh.

- Giao tiếp lưu loát, có kỹ năng bán hàng và thuyết phục tốt

- Trung thực, tinh thần học hỏi, tinh thần đội nhóm và hợp tác tốt.

Thu nhập: 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

compliance-rule-law-regulation-graphic-i